Klimasats-prosjekt

Systematisk gjenbruk og klimavennlig bygg

Fylke: Agder
Søker: FROLAND KOMMUNE
Tilskudd: 263 200
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Froland kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved utvidelse og ombygging av en ungdomsskole. Kommunen ønsker å utrede et verktøy for sirkulærøkonomi, gjenbruk av byggematerialer og bruke klimavennlige materialer.

I første del av prosjektet skal kommunen gjøre en ombrukskartlegging, slik at de kan gjenbruke mest mulig av både møbler og løst inventar, men også dører, vinduer og liknende. Kommunen skal også se på muligheten for å bruke elektriske maskiner i anleggsarbeidet.

Verktøy for sirkulær økonomi

Verktøyet for sirkulærøkonomi skal være en utvidelse av eksisterende systemer kommunen har i dag, og vil også være nyttig for andre kommunale byggeprosjekter.

Relevante lenker