Klimasats-prosjekt

Team Vestland: EU sin «Grønne giv» på vestlandsk

Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 6 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune skal koordinere innsatsen det offentlige og det regionale næringslivet gjør på klima. Ved å videreutvikle et godt samarbeid kalt Team Vestland, vil fylkeskommunen bidra til å øke tempoet, gjennomføre tiltak og løse barrierer for en grønn omstilling i fylket.