Klimasats-prosjekt

Tidleg kartlegging av klimatiltak

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: FJORD KOMMUNE
Tilskudd: 230 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Avlyst
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Fjord kommune skal oppgradere Eidsdal skole og vil gjøre det klimavennlig. Kommunen skulle blant annet se på gjenbruk, energiløsninger, materialvalg og tiltak på byggeplassen.

Prosjektet er avlyst.

Relevante lenker