Klimasats-prosjekt

Tidleg kartlegging av klimatiltak

Prosjektnavn: Tidleg kartlegging av klimatiltak
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: FJORD KOMMUNE
Tilskudd: 230 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Fjord kommune skal oppgradere Eidsdal skole og vil gjøre det klimavennlig. Kommunen skal blant annet se på gjenbruk, energiløsninger, materialvalg og tiltak på byggeplassen.

Relevante lenker