Klimasats-prosjekt

Tidleg kartlegging av klimatiltak

Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: FJORD KOMMUNE
Tilskudd: 230 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Jun 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Fjord kommune skal oppgradere Eidsdal skole og vil gjøre det klimavennlig. Kommunen skal blant annet se på gjenbruk, energiløsninger, materialvalg og tiltak på byggeplassen.

Relevante lenker