Klimasats-prosjekt

Tilrettelegging for gående og syklende

Fylke: Trøndelag
Søker: NAMSOS KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Namsos kommune ønsker å få på plass et sammenhengende og godt gang- og sykkelveinett. Kommunen skal derfor kartlegge mobilitet, forbedringsområder og utfordrende strekninger.

Relevante lenker