Klimasats-prosjekt

Tilrettelegging for gående og syklende

Prosjektnavn: Tilrettelegging for gående og syklende
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: NAMSOS KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Transportplanlegging

Namsos kommune ønsker å få på plass et sammenhengende og godt gang- og sykkelveinett. Kommunen skal derfor kartlegge mobilitet, forbedringsområder og utfordrende strekninger.

Relevante lenker