Klimasats-prosjekt

Tilrettelegging og prøvedrift - nullutslippsferge

Prosjektnavn: Tilrettelegging og prøvedrift - nullutslippsferge
Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 2 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Sjøtransport, Utslippsfri kollektivtransport

Fredrikstad kommune ønsker å teste ut en ny elektrisk byferge, på en ny strekning, i ett år. 

Relevante lenker