Klimasats-prosjekt

Tilrettelegging og prøvedrift - nullutslippsferge

Fylke: Østfold
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 2 100 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Sjøtransport, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:

Fredrikstad kommune tester ut en ny elektrisk byferge på en ny strekning, i ett år. 

Kommunen rapporterer at følgende er gjennomført (2023):

  • Kabelgrøft inkludert kabeltilknytning fra trafo ferdig
  • P‐plass for bil/sykkel ferdig og klar til bruk
  • Servicehus for skipsfører og passasjerer på plass og montert klar til bruk 
  • Fergeleie (ponton m/landgang) begge sider satt opp, men mangler enkeltelementer inkludert ladeenhet som skal monteres før nyåret 
  • Rutetider er produsert, informasjonsarbeidet er i startfasen
  • Samarbeid med Bypakke Nedre Glomma i forhold til bruk av sykler og matebuss er startet opp
Relevante lenker