Klimasats-prosjekt

Tilrettelegging og prøvedrift - nullutslippsferge

Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 2 100 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Sjøtransport, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:

Fredrikstad kommune ønsker å teste ut en ny elektrisk byferge, på en ny strekning, i ett år. 

Relevante lenker