Klimasats-prosjekt

Tre nye biogass lastebiler

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 198 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Biogass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Skien kommune skal kjøpe tre biogass-drevne lastebiler på 17–19 tonn som skal brukes til anleggskjøring og brøyting. De erstatter diesel-drevne lastebiler, og kommunen har beregnet en klimagassreduksjon på 58,9 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Relevante lenker