Klimasats-prosjekt

Tyholtveien øst, veg og VA

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 822 450
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal oppgradere Tyholtveien, og ønsker å bruke utslippsfrie gravemaskiner. Kommunen estimerer å spare 17,2 CO2-ekvivalenter, sammenliknet med å bruke dieseldrevne gravemaskiner.

Relevante lenker