Klimasats-prosjekt

Tyholtveien øst, veg og VA

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 822 450
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune oppgraderer Tyholtveien, og skal bruke utslippsfrie gravemaskiner. Kommunen estimerer å spare 17,2 CO2-ekvivalenter, sammenlignet med å bruke dieseldrevne gravemaskiner.

Status

Totalt er kommunen per november 2023 helt ferdig med 620 meter oppgradert veg. Hele vegbanen er gravd opp, og under bakken er det bygget nye vann og avløpsledninger, høyspenttrase og kabler for fiber. Mesteparten av vegen (550 meter) har fått ny oppbygging og toppflaten har fått tosidig fortau, sykkelveg, trafikkdeler, kjørebane, oppgraderte busstopp og nye gatelys. 

Kommunen skriver videre at det har vært en del gjenbruk av masse, og de har i stor grad brukt elektriske gravemaskiner i arbeidet. 

Erfaringer så langt

I utlysing av entreprisen ble det lagt vekt på bruk av elektriske maskiner i anleggsgjennomføringen. Kommunen forteller at området hadde godt med strøm tilgjengelig, og anlegget var begrenset innenfor en strekning på ca. 1 km. De var kjent med at det ennå ikke fantes en effektiv nok 30 tonns el‐maskin tilgjengelig i markedet, noe som ville gjøre det vanskelig å grave med el‐maskin i de dypeste grøfter (7 m dype VA‐grøfter). 

Innledningsvis brukte entreprenør tid på lading, særlig i den kaldeste tiden. De lærte seg fort mer effektive måter å lade på, med app-styring, forvarming, lengre lunsj med hurtiglading etc. Det ble kjøpt inn tilhenger for å plassere laderen på og den ble flyttet rundt slik at maskinen hadde kortest mulig vei for lading.

I april hadde prosjektet besøk av omtrent 15 miljørådgivere fra hele landets fylkeskommuner. Kommunen skriver at prosjektet har vært viktig for erfaringer med elektriske maskiner i dype grøfter, og vil være nyttig for Trondheim kommune å evaluere behov for blant annet ladeinfrastruktur. Derfor vil prosjektet ha virkninger for fremtidige prosjekter i Trondheim kommune.

Relevante lenker