Klimasats-prosjekt

Tyholtveien øst, veg og VA

Prosjektnavn: Tyholtveien øst, veg og VA
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 822 450
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy, Vann og avløp

Trondheim kommune skal oppgradere Tyholtveien, og ønsker å bruke utslippsfrie gravemaskiner. Kommunen estimerer å spare 17,2 CO2-ekvivalenter, sammenliknet med å bruke dieseldrevne gravemaskiner.

Relevante lenker