Klimasats-prosjekt

Utprøving av biokull i kompost og bed

Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 355 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Hamar kommune, sammen med det interkommunale avfallsselskapet Sirkula, skal teste ut ulike tilsetningsandeler og metoder for lokalprodusert biokull i to forskjellige typer kompostjord.

Komposteringsanlegget til Sirkula tar i mot hageavfall fra private kunder, hage- og parkavfall fra kommunene og biomasse fra renseanlegget. Den ferdige kompostjorden skal brukes i private hager og kommunale parker.

Relevante lenker