Klimasats-prosjekt

Utrede ombruksløsninger

Fylke: Østfold
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Fredrikstad kommune skal undersøke hvordan de kan øke gjenbruk blant innbyggerne.

Kommunen har ikke noen ombrukstilbud i dag. De skal blant annet se på deleløsninger av sportsutstyr og verktøy, innsamlingspunkter, reparasjonstjenester og organisering i kommunen.

Kommunen har foreløpig avklart roller internt i kommunen. De har kartlagt ombrukstilbud i flere kommuner i Norge og utarbeidet en rapport. Se lenke under. Denne rapporten danner grunnlaget for videre utredning av ombruksløsninger.