Klimasats-prosjekt

Utrede ombruksløsninger

Prosjektnavn: Utrede ombruksløsninger
Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi

Fredrikstad kommune skal undersøke hvordan de kan øke gjenbruk blant innbyggerne.

Kommunen har ikke noen ombrukstilbud i dag. De skal blant annet se på deleløsninger av sportsutstyr og verktøy, innsamlingspunkter, reparasjonstjenester og organisering i kommunen.