Klimasats-prosjekt

Utrede ombruksløsninger

Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Jun 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Fredrikstad kommune skal undersøke hvordan de kan øke gjenbruk blant innbyggerne.

Kommunen har ikke noen ombrukstilbud i dag. De skal blant annet se på deleløsninger av sportsutstyr og verktøy, innsamlingspunkter, reparasjonstjenester og organisering i kommunen.