Klimasats-prosjekt

Utredning av nybygging eller ombygging av svømmehall

Fylke: Agder (N)
Søker: RISØR KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Jun 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Risør kommune skal se på om de skal bygge en ny svømmehall eller oppgradere den eksisterende. Kommunen skal blant annet se på klimaeffekten av å gjenbruke bygget, arealbruk, energiløsninger og mulig samspill med et tilknyttet skolebygg.

Relevante lenker