Klimasats-prosjekt

Utredning av karbonrike arealer i Rogaland

Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 360 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Mar 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Rogaland fylkeskommune skal kartlegge karbonrike arealer, både gjenværende og tidligere omdisponerte områder. Kartleggingen vil inkludere myr, skog, våtmarker og jordbruksområder.

Scenarioer for arealforvaltning

Formålet med kartleggingen er å anslå kapasiteten for karbonbinding og karbonlagring i eksisterende arealer, og estimere klimaeffekten av tidligere arealendringer. Fylkeskommunen skal også se på ulike scenarioer for fremtidig arealforvaltning, og estimere klimagassutslippene for hvert av dem.