Klimasats-prosjekt

Utredning av ladehuber

Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Apr 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal utrede om ladehuber vil gi bedre et bedre ladetilbud i boligområder med gateparkering. Ladehubene skal hovedsakelig ha normalladere og er tiltenkt beboere, men elvarebiler og eldrosjer vil også ha mulighet for å bruke de.

Relevante lenker