Klimasats-prosjekt

Utredning av ladehuber

Prosjektnavn: Utredning av ladehuber
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet

Stavanger kommune skal utrede om ladehuber vil gi bedre et bedre ladetilbud i boligområder med gateparkering. Ladehubene skal hovedsakelig ha normalladere og er tiltenkt beboere, men elvarebiler og eldrosjer vil også ha mulighet for å bruke de.

Relevante lenker