Klimasats-prosjekt

Utredning for lokal, klimavennlig energiproduksjon

Fylke: Vestland
Søker: BJØRNAFJORDEN KOMMUNE
Tilskudd: 162 500
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Avlyst
Type tiltak: Energi
Søknad:
Tilsagn:

Bjørnafjorden kommune skulle utrede fornybare, lokale energikilder for Lyseparken næringspark. Kommunen skulle for eksempel se på grønt hydrogen og kjernekraft i form av mikro saltsmeltereaktorer. 

Prosjektet er avlyst.

Relevante lenker