Klimasats-prosjekt

Utredning for lokal, klimavennlig energiproduksjon

Prosjektnavn: Utredning for lokal, klimavennlig energiproduksjon
Fylke: Vestland (N)
Søker: BJØRNAFJORDEN KOMMUNE
Tilskudd: 162 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Energi

Bjørnafjorden kommune skal utrede fornybare, lokale energikilder for Lyseparken næringspark. Kommunen skal for eksempel se på grønt hydrogen og kjernekraft i form av mikro saltsmeltereaktorer. Teknologien som utredes skal også kunne anvendes i ulike skalaer andre steder i kommunen.

Relevante lenker