Klimasats-prosjekt

Utsira elbildeling Garpeskjær

Prosjektnavn: Utsira elbildeling Garpeskjær
Fylke: Rogaland (N)
Søker: UTSIRA KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Reisevaner

Utsira kommune skal etablere en bildeleordning på fergekaia i Haugesund for kommunens ansatte og innbyggere. Kommunen skal ordne med parkeringsplasser, etablere ladepunkter til utslippsfrie biler av ulik størrelse og kjøpe en mobilbasert løsning for leie.

Relevante lenker