Klimasats-prosjekt

Utsira elbildeling Garpeskjær

Fylke: Rogaland (N)
Søker: UTSIRA KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Utsira kommune skal etablere en bildeleordning på fergekaia i Haugesund for kommunens ansatte og innbyggere. Kommunen skal ordne med parkeringsplasser, etablere ladepunkter til utslippsfrie biler av ulik størrelse og kjøpe en mobilbasert løsning for leie.

Relevante lenker