Klimasats-prosjekt

Utsira elbildeling Garpeskjær

Fylke: Rogaland
Søker: UTSIRA KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jul 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Utsira kommune ønsket å etablere en bildeleordning på fergekaia i Haugesund for kommunens ansatte og innbyggere. Bildeling ble i stedet etablert på Utsira, fordi markedet var for lite. Kommunen fikk etablert en elbillader som er koblet opp mot solceller og batteri, og kjøpte inn en el-bil som brukes til bildeling. 

Relevante lenker