Klimasats-prosjekt

Utsleppsfri og rein verdsarvfjord med biometanol

Prosjektnavn: Utsleppsfri og rein verdsarvfjord med biometanol
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport

Strand kommune skal utrede om biometanol kan være en mulig løsning for å møte vedtaket om nullutslipps for verdensarvfjorder.