Klimasats-prosjekt

Utsleppsfri og rein verdsarvfjord med biometanol

Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Strand kommune skal utrede om biometanol kan være en mulig løsning for å møte vedtaket om nullutslipps for verdensarvfjorder.