Hurtigbåtprogrammet

Utsleppskutt på båtruter mellom Bergen, Nordfjord

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 50 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2022 - Sep 2026
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune ved kollektivselskapet Skyss skal gjennomføre utslippsreduserende tiltak i forbindelse med ny kontraktutlysning på hurtigbåtrutene Bergen-Nordfjord og Bergen-Sogn.