Klimasats-prosjekt

Utslippsfaktorer: metode og likhet

Prosjektnavn: Utslippsfaktorer: metode og likhet
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 220 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse

Larvik, Sandefjord, Porsgrunn, Tønsberg og Skien kommuner skal lage felles utslippsfaktorer og felles beregningsmetoder for klimatiltak. Ved å lage et felles system, vil arbeidet med klimabudsjett og og klimaregnskap bli mer samkjørt internt, og enklere å sammenlikne på tvers.

Relevante lenker