Klimasats-prosjekt

Utslippsfaktorer: metode og likhet

Fylke: Vestfold
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 220 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Des 2023
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Larvik, Sandefjord, Porsgrunn, Tønsberg og Skien kommuner skal lage felles utslippsfaktorer og felles beregningsmetoder for klimatiltak. Ved å lage et felles system, vil arbeidet med klimabudsjett og og klimaregnskap bli mer samkjørt internt, og enklere å sammenlikne på tvers.

Relevante lenker