Klimasats-prosjekt

Utslippsfri byggeplass på nye Stovner Bad

Fylke: Oslo
Søker: OSLOBYGG KF
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune skal bygge nye Stovner bad, og ønsker en tilnærmet utslippsfri byggeplass. Kommunen estimerer å redusere utslippene med over 1100 tonn CO2-ekvivalenter.

I forbindelse med utslippsfri byggeplass har kommunen:

  • Sjekket hvilke el-maskiner som finnes på markedet og hvor de er tilgjengelige
  • Etablert trafo med nok kapasitet for de elektriske maskinene
  • Etablert 2 stk. ladecontainere for å dekke strømbehovet til maskinene
  • Hatt dialog med leverandører for å sikre at det ikke kjøres inn fossile leveranser. Underleverandører skal varsle før de skal inn med nye maskiner, slik at totalenentreprenør har mulighet til å vurdere eventuelle elektriske alternativer som finnes. 
  • Økt kapasiteten på byggestrøm pga. plassering av betongbiler og pumper, slik at de kan gå på elektrisk strøm inne på plassen.
  • Avrettet et større område for å få plass til elektrisk kran, fremfor bruk av mobilkran i innledende fase av betongarbeidene.
  • Hatt prosjektbesøk av Volvorepresentanter fra bla. Japan, Nederland, Frankrike og Norge for videreutvikling av maskiner og batterier

Erfaringer så langt

Oslobygg KF skriver at de har hatt flere store gravemaskiner inne tidlig i prosjektet sammenlignet med hva som var planlagt. Årsaken er tilpasning av driften til tilkomsten og beskaffenheten på tilkjørte masser. Videre har det kommet arbeid med riving av undergang som ikke var inkludert i opprinnelig søknad. 

Arbeidet har så langt blitt utført med følgende utslippsfrie gravemaskiner: 3 store og 1 liten. I tillegg har det vært anvendt følgende fossilfrie gravemaskiner: 3 store. Det har vært planlagt arbeider med 1 liten utslippsfri vals, men det har i stedet blitt benyttet 1 medium fossilfri vals. Årsaken har vært manglende tilgjengelighet på markedet. 

For maskinstørrelser gjelder følgende:

  • Liten maskin: Mindre enn 8 tonn.
  • Medium maskin: 8‐20 tonn.
  • Stor maskin: Større enn 20 tonn. 

Måling av energi- og effektforbruk

I prosjektet gjennomfører de målinger av energi‐ og effektforbruk på byggeplassen. Målingen foregår over hele gjennomføringsfasen (3 år), med dataloggging hvert 10. minutt. Denne målingen kommer med en merkostnad som kommunen i utgangspunktet ikke hadde inkludert i opprinnelig søknad og som Oslobygg finansierer.

Dataene som samles inn vil ha stor merverdi for Oslobygg, bl.a. fordi dataene vil vise effektforbruk, lading og driftstimer for maskinene på byggeplass, samt når de ulike maskinene er i drift gjennom året. Kommunen skriver at det ikke er vanlig at en byggeplass har måling på dette detaljnivået. Dette er data som trengs for å kunne få til utslippsfrie byggeplasser, som vil bli minimumskrav for alle kommunale byggeplasser i Oslo fra og med 2025. Dataene blir også videreformidlet til Klimaetaten, som har et pågående prosjekt hvor de kartlegger energi‐ og effektbehov på byggeplassene i Oslo. 

 
Relevante lenker