Klimasats-prosjekt

Utslippsfri byggeplass på nye Stovner Bad

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLOBYGG KF
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune skal bygge nye Stovner bad, og ønsker en tilnærmet utslippsfri byggeplass. Kommunen estimerer å redusere utslippene med over 1100 tonn CO2-ekvivalenter.

Relevante lenker