Klimasats-prosjekt

Utslippsfri feiebil og flisekutter

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 332 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Jan 2023
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal kjøpe en elektrisk feiebil og en elektrisk fliskutter. Kommunen har estimert å spare rundt 37 tonn CO2-ekvivalenter årlig ved å bytte ut dieseldrevne med utslippsfrie maskiner.

Relevante lenker