Klimasats-prosjekt

Utslippsfri feiebil og flisekutter

Prosjektnavn: Utslippsfri feiebil og flisekutter
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 332 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Stavanger kommune skal kjøpe en elektrisk feiebil og en elektrisk fliskutter. Kommunen har estimert å spare rundt 37 tonn CO2-ekvivalenter årlig ved å bytte ut dieseldrevne med utslippsfrie maskiner.

Relevante lenker