Klimasats-prosjekt

Utslippsfrie borerigger i kommunale VA-prosjekter

Prosjektnavn: Utslippsfrie borerigger i kommunale VA-prosjekter
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Vann og avløp

Bergen kommune skal kartlegge klimagassutslipp relatert til borehull for VA-ledninger. Kommunen skal blant annet se hvilke utslippsfrie borerigger som tilbys i dag, og hente inn erfaringer ved bruk av disse.

Relevante lenker