Klimasats-prosjekt

Utviding av rå-biogassnett til gardsanlegg på Jæren

Fylke: Rogaland
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Jul 2024
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Klepp kommune skal utrede muligheten for å utvide rørnettet for rå-biogass og etablering av biogassanlegg på gårder.

Relevante lenker