Klimasats-prosjekt

Utviding av rå-biogassnett til gardsanlegg på Jæren

Prosjektnavn: Utviding av rå-biogassnett til gardsanlegg på Jæren
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt

Klepp kommune skal utrede muligheten for å utvide rørnettet for rå-biogass og etablering av biogassanlegg på gårder.

Relevante lenker