Klimasats-prosjekt

VA rehabiliteringsanlegg Marcus Thranesgt. del 4

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 3 530 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Mar 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kristiansand kommune har kjøpt og leid inn ulike elektriske anleggsmaskiner til et kommunalt vann- og avløpsprosjekt ved Marviksletta. Marviksletta ble etterhvert valgt i stedet for Marcus Thranes gate 2, del 4. 

Kommunen gjennomførte en sanering av eksisterende VA-ledningsnett på 400 meter. Det ble leid inn to elektriske gravemaskiner, tre elektriske lastebiler, vibroplate til gravemaskin og elektrisk kompressor til sprengarbeid. Det ble kjøpt inn elektriske vibroplater, en elektrisk betongkutter, elektrisk hjullaster, elektrisk løvblåser i tillegg til elektrisk motorsag. Strømtilgangen var enkel da området er sentrumsnært med tilstrekkelig strømkapasitet.

Prosjektet har gitt nyttige erfaringer om bruk av utslippsfrie utstyr, kostnader og hvilket arbeid som kan være utfordrende å løse utslippsfritt. For eksempel bestod grøften av langt mer fjell enn antatt. For å få boringen til sprengningen elektrisk ble det brukt et håndholdt bor, noe som tok ca. 75 prosent lengre tid enn det ville ha gjort med borerigg.

Relevante lenker