Klimasats-prosjekt

VA rehabiliteringsanlegg Marcus Thranesgt. del 4

Prosjektnavn: VA rehabiliteringsanlegg Marcus Thranesgt. del 4
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 3 530 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy, Vann og avløp

Kristiansand kommune skal kjøpe og leie ulike elektriske anleggsmaskiner til kommunale vann- og avløpsprosjekter. Gjennom prosjektet ønsker kommunen å utvikle en modell for tilnærmet utslippsfrie anleggsplasser.

Relevante lenker