Klimasats-prosjekt

Vannbuss i Egersund

Fylke: Rogaland (N)
Søker: EIGERSUND KOMMUNE
Tilskudd: 7 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Jun 2026
Type tiltak: Sjøtransport, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:

Eigersund kommune skal teste ut to elektriske byferger i tre år. Fergene skal gå mellom Eigerøy og Egersund.