Klimasats-prosjekt

Vannbuss i Egersund

Prosjektnavn: Vannbuss i Egersund
Fylke: Rogaland (N)
Søker: EIGERSUND KOMMUNE
Tilskudd: 7 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Sjøtransport, Utslippsfri kollektivtransport

Eigersund kommune skal teste ut to elektriske byferger i tre år. Fergene skal gå mellom Eigerøy og Egersund.