Klimasats-prosjekt

Utbygging av Vanse skole

Fylke: Agder
Søker: FARSUND KOMMUNE
Tilskudd: 169 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Farsund kommune skal bygge ut Vanse skole, og ønsker å gjøre det klimavennlig. Kommunen har tidligere fått støtte til å kartlegge mulig klimatiltak.

Mange klimatiltak

Kommunen skal se på mange ulike klimatiltak, blant annet

  • bruke lineoleum istedenfor vinyl
  • lavkarbonbetong klass A
  • trebjelker istedenfor hulldekke
  • flisfyr til byggtørk og byggvarme
  • solceller
Relevante lenker