Klimasats-prosjekt

Vel reist – grønne poeng for helse og miljø

Prosjektnavn: Vel reist – grønne poeng for helse og miljø
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 985 100
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Holdning og undervisning, Samarbeid med næringslivet, Reisevaner

Gjøvik, Hamar, Ringsaker, Østre og Vestre Toten kommuner ønsker å stimulere flere til å reise mer klima- og miljøvennlig. Kommunene vil derfor belønne innbyggerne for å gå, sykle og reise kollektivt. 

Samler reisepoeng i en app

Innbyggerne kan registerere klimavennlige reiser i en app, og vil få poeng per reise. Poengene kan veksles inn i premier, gavekort eller rabatter på varer og tjenester fra lokalt næringsliv.

Vellykket test av konseptet i Gjøvik

Gjøvik testet ut poengsystemet i seks måneder i 2021. De fleste som benyttet seg av løsningen, sa at de ønsket å gå eller sykle mer i fremtiden.