Klimasats-prosjekt

Vik bru og bevaring av Smia-bygget

Prosjektnavn: Vik bru og bevaring av Smia-bygget
Fylke: Innlandet (N)
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 416 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg

Innlandet fylkeskommune skal bygge en ny bro, og ønsker å rive deler av bygget Smia på en klimavennlig måte. Fylkeskommunen beregner å spare rundt 7,5 tonn CO2-ekvivalenter ved gjenbruk av murstein, og ved å bevare mest mulig av bygget.

Relevante lenker