Klimasats-prosjekt

Vik bru og bevaring av Smia-bygget

Fylke: Innlandet
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 416 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Innlandet fylkeskommune skal bygge en ny bro, og brobyggingen kommer i konflikt med en bygning kalt Smia. Istedet for å rive og deponere hele bygget ønsker fylkeskommunen å bevare bygget. Fylkeskommunen har beregnet å spare rundt 7,5 tonn CO2-ekvivalenter ved bevaring.

Fylkeskommunens plan er å ta ned bygget og restaurere det på en annen lokasjon.

Relevante lenker