Klimasats-prosjekt

Vik bru - ombruk av gammel bru

Fylke: Innlandet
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Jun 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Innlandet fylkeskommune skal ombruke en eksisterende veibru til en gang- og sykkelbru. Reguleringsplan og byggeplan er under arbeid. Her inkluderes klimatiltak og et detaljert klimanotat skal bestilles for å konkretisere klimagassreduksjon av tiltakene. 

Kommunen estimerer at de vil spare nesten 100 tonn CO2-ekvivalenter på å ombruke brua, sammenliknet med å rive og bygge en ny.

Relevante lenker