Klimasats-prosjekt

Vik bru - ombruk av gammel bru

Prosjektnavn: Vik bru - ombruk av gammel bru
Fylke: Innlandet (N)
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Sirkulær økonomi

Innlandet fylkeskommune skal ombruke en eksisterende veibru til en gang- og sykkelbru.

Kommunen estimerer at de vil spare nesten 100 tonn CO2-ekvivalenter på å ombruke brua, sammenliknet med å rive og bygge en ny.

Relevante lenker