Klimasats-prosjekt

5 årig rammeavtale Elektrisk gravemaskin

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2023 - Sep 2027
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune avdeling for anleggsprosjekter skal leie en elektrisk gravemaskin i en femårig rammeavtale. Kommunen har beregnet en utslippsreduksjon på 38,9 tonn CO2-ekvivalenter per år, totalt 194,5 tonn CO2-ekvivalenter over 5 år, sammenlignet med en maskin på fossilt drivstoff. 

Relevante lenker