Klimasats-prosjekt

Aktørnøytrale hentepunkter

Fylke: Buskerud
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 605 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Viken fylkeskommune skal sammen med Oslo, Asker, Bærum og Drammen kommuner jobbe med et åpent pakkeskapnettverk.

Kommunene ønsker en interkommunal avtale om felles anbudskonkurranse for pakkeskap i de fire kommunene. Dette skal styrke kommunenes arbeid med arealplanlegging og utlysning av attraktive tomter for aktørnøytrale hentepunkter, regulering og arealbruk for å redusere arealbruken i byene, redusere transportbehovet til og fra hentepunktene, og sikre økt fremkommelighet og tilgjengelighet for alle.