Klimasats-prosjekt

Anleggsprosjekt med svært høye klimaambisjoner

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 4 313 020
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Jan 2026
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Asker kommune skal oppgradere infrastruktur for vann- og avløp på Vakås. Kommunen har ambisjon om opptil 90 prosent reduksjon av direkte klimagassutslipp sammenlignet med et referanseprosjekt samt reduksjon av indirekte utslipp ved å velge klimavennlige produkter/materialer.