Klimasats-prosjekt

Anskaffe elektrisk gravemaskin til opplæring

Fylke: Agder
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 321 750
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Feb 2024
Type tiltak: Holdning og undervisning, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Agder fylkeskommune skal anskaffe en elektrisk drevet gravemaskin som skal brukes til opplæring av elever på bygg- og anleggsavdelingen og teknologi- og industrifag-avdelingen ved skolen. Fylkeskommunen anslår at den årlige klimaeffekten vil være 6,75 tonn CO2-ekvivalenter.

Relevante lenker