Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av elektrisk feiemaskin

Fylke: Innlandet
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 1 925 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Lillehammer kommune fikk Klimasats-støtte for å anskaffe en elektrisk feiemaskin. Kommunen beregnet en årlig reduksjon i utslipp på om lag 8 tonn CO2-ekvivalenter. Prosjektet takket nei til tilsagnet fordi merkostnadene ved den elektriske maskinen ble for høye.

Relevante lenker