Klimasats-prosjekt

Arealrekneskap for utsleppsreduksjon

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 920 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Sep 2025
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune skal sammen med Voss, Sunnfjord, Aurland og Vik kommuner ha en toårig prosjektstilling som skal samordne og veilede kommunene i arbeidet med arealregnskap, og bidra inn i forarbeid med et regionalt arealregnskap.