Klimasats-prosjekt

Arrangementsstrøm - Voldsløkka idrettspark

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE KULTURETATEN
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Energi
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune skal etablere arrangementsstrøm på Voldsløkka for å redusere bruken av dieselaggregat ved arrangementer. I tillegg til de store konsertene vil Voldsløkka idrettspark kunne nyte godt av permanente strømpunkter i forbindelse med idrettsarrangementer som gjennomføres hele året. Kommunen beregner redusert utslipp på 18,6 tonn CO2-ekvivalenter.