Klimasats-prosjekt

Avløpssystem Ladebekken-Rosenborg, Etappe 4

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 5 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2026
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal gå til innkjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner i forbindelse med gjennomføringen av et større vann- og avløpsprosjekt. Kommunen skal bygge ut avskjærende avløpsledning mellom Ladebekken og Rosenborg. For antatt bruk i hele prosjektperioden på ca. 2,5 år er klimaeffekten beregnet til 212 tonn CO2-ekvivalenter.

Relevante lenker