Klimasats-prosjekt

Bærekraftig mobilitet i Haugesund

Fylke: Rogaland
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Apr 2025
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Haugesund kommune skal utarbeide en mobilitetsplan som skal ha fokus på bærekraft og klima. Tiltakene som skal utarbeides skal gjøre det lettere for innbyggerne å reise kollektivt, sykle eller gå, gjennom fysiske inngrep som sørger for en sammenhengende, trygg og innbydende infrastruktur.

Relevante lenker