Klimasats-prosjekt

Behovskartlegging av massetyper

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten (PBE) skal kartlegge typer masser i anleggsprosjekter. Kartleggingen skal vise mengder og typer av masser som er produsert i typiske byutviklingsprosjekter i Oslo.