Klimasats-prosjekt

Beredskap i det grønne skiftet

Fylke: Vestfold
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 235 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Tønsberg kommune skal gjennomføre et forprosjekt for å undersøke hvordan elektrifiseringen påvirker kommunens beredskap. Målet er å unngå at beredskapshensyn blir en barriere for det grønne skiftet. I det planlagte prosjektet skal kommune ha dialog med ulike aktører, utarbeide sårbarhetsanalyse for strømutfall med hensyn til hjemmetjenesten og utarbeide rapport og prioritere tiltak.