Klimasats-prosjekt

Berekraftig omstilling i Bortelid

Fylke: Agder
Søker: ÅSERAL KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Sep 2026
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Åseral kommune skal følge opp resultatene fra et GNIST-prosjekt med utfordringen "Hvordan skape en hyttebygd med nye uttrykk og lave avtrykk?" Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling og drives av Doga og næringsklynga Nordic Edge. Programmets visjon peker på en omstilling av reiselivsdestinasjonen Bortelid som helhet, ikke bare nye måter å bygge hytter på.