Klimasats-prosjekt

Betong lavkarbon ekstrem, Granåsen fotballhall

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 876 563
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Aug 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal benytte betong type lavkarbon ekstrem i Granåsen fotballhall. Kommunen beregner en reduksjon på 86,5 tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med bruk av betong lavkarbon klasse A.

Kommunen har også fått støtte til utslippsfri byggeplass.

Relevante lenker