Klimasats-prosjekt

Bildeling i Tysvær kommune

Fylke: Rogaland
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Sep 2024
Type tiltak: Transportplanlegging, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Tysvær kommune skal utrede og teste ut muligheter for å leie ut kommunale biler som ikke er i bruk på ettermiddag og helger. Kommunen har flere el-biler som står i ro etter vanlig arbeidstid og mener at utlån av disse bilene kan være et miljøvennlig transporttilbud til innbyggerne og gi bedre utnyttelse av ressurser.

Relevante lenker