Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen - del 2

Fylke: Innlandet
Søker: SØR-FRON KOMMUNE
Tilskudd: 220 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2023 - Mar 2025
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu kommuner skal gjennomføre del 2 av forprosjektet "Biogass i Midt-Gudbrandsdalen" som var ferdigstilt i 2018. Forprosjekt del 2 skal danne grunnlag for en investeringsbeslutning for et biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen, og består av 3 delprosjekter. Store deler av prosjektet er allerede gjennomført, og det gjenstår å utføre ROS-analysen.

Relevante lenker