Klimasats-prosjekt

Blå-grønn strategi for et bilfritt Trøym

Fylke: Buskerud
Søker: HEMSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Jan 2024
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Hemsedal kommune skal utarbeide en strategi for blå-grønn infrastruktur, det vil si vegetasjonskledde områder, inkludert områder med vann. I strategien skal det også utarbeides bilfritt sentrum. Kommunen anslår at prosjektet vil føre til mer bevart natur, redusert bilbruk, og mindre arealbeslag og utslipp i fremtiden.