Klimasats-prosjekt

Borgarpanel for klimaarbeidet i Voss herad

Fylke: Vestland
Søker: VOSS HERAD
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Voss Herad kommune skal gjennomføre tre borgerpanel høsten 2023. Borgerpanelene skal gi innspill til hvordan klimamidler for 2024 skal brukes.