Klimasats-prosjekt

Brukbar - Forprosjekt for ombrukssatsing i Bergen

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune skal planlegge og gjennomføre konkrete prosjekter som gjør det lettere for innbyggerne i Bergen å velge sirkulære ordninger og tjenester. Forprosjektet skal anbefale tiltak basert på beste praksis og som er tilpasset Bergen og innbyggernes behov.