Klimasats-prosjekt

Charge Gjøvik

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Gjøvik kommune skal gjennomføre en kartlegging av infrastruktur for klimavennlige mobilitetsløsninger. Kommunen vil spesielt jobbe med brukeropplevelsen under hverdagsreiser fra bykjernen til hjemmet. Kartleggingen skal blant annet avdekke noen naturlige mobilitetspunkter i byer hvor det kan etableres en fysisk hub.

Relevante lenker