Klimasats-prosjekt

CO2-vekting og CO2-tak i offentlige anskaffelser

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2025
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Bymiljøetaten i Oslo kommune skal utarbeide tildelingskriterier, evaluering og kontroll av bakgrunnsdata, CO2-tak, klimagassbudsjett og klimagassregnskap og opplæring av etatens ansatte innen bruk av EPD som dokumentasjon. Kommunen anslår at bruk av CO2-tak og CO2-vekting i offentlige anskaffelser vil bidra betydelig til å redusere indirekte utslipp knyttet til anleggsgjennomføring i årene som kommer.