Klimasats-prosjekt

Detaljregulering for Reistadhaugen

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Sep 2024
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Alta kommune skal undersøke mulige energi- og byggeløsninger som er fornybare og miljøvennlige, særlig med tanke på Alta sitt arktiske klima. Utredningen skal resultere i bestemmelser i detaljreguleringsplan for Reistadhaugen og krav om løsninger ved tildeling av felt for utbygging.

Relevante lenker