Klimasats-prosjekt

Eide skole - Klimagassreduserende tiltak

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: HUSTADVIKA KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Hustadvika kommune skal kartlegge klimareduserende tiltak i forbindelse med en ny barneskole som skal bygges i kommunen. Eksisterende barneskole skal rives, og kommunen ønsker å se på en felles løsning med energisentral basert på bergvarme som dekker behovet for oppvarming av Eide barneskole, Eide ungdomsskole og Eidehallen.

Relevante lenker