Klimasats-prosjekt

Eiksveien 73

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 4 987 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2026
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Bærum kommune skal gjennomføre klimatiltak i forbindelse med totalrehabilitering og transformasjon av gamle Østerås sykehjem. I stedet for å rive og bygge nytt skal bygget gjøres om til et flerbruksbygg med barnehage, spesialbarnehage for multifunksjonshemmede, seniorsenter, helsestasjon og nærmiljøsenter med kulturscene og servering. Prosjektet skal bruke utslippsfrie maskiner for utomhus og anleggsdelen av prosjektet.

Relevante lenker